Instagram ukázal, ako funguje jeho algoritmus

Určité informácie o technickom fungovaní svojej platformy načrtol Instagram ešte minulý rok. Podobnejšie detaily ale prezradil až tento týždeň. Zdôraznil pritom, že základom algoritmu sociálnej siete je vzťah troch veličín: záujem – včasnosť – vzťah s používateľmi, pričom dôraz sa klade prevažne na fotky a obrazový materiál.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-explains-how-its-algorithm-works-in-new-briefing/524825/