Instagram testuje nové hudobné nálepky

Spoločnosť Instagram údajne testovala novú možnosť, ktorá by umožnila užívateľom pridávať hudobné klipy do svojich stories, prostredníctvom hudobných nálepiek a pridáva ďalšie funkcie na zdokonaľovanie tohto formátu. Spoločnosť zatiaľ  možnosť výberu hudobných nálepiek nepotvrdila.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/instagrams-testing-a-new-music-sticker-option-for-stories/522990/