Instagram spúšťa konkurenciu pre YouTube s vertikálnymi videami

Nový video hub IGTV bude tvorený samotnou spoločnosťou Instagram, YouTube tvorcami a partnermi tretích strán. Videá budú zahŕňať rôzne relácie, klipy a obsah od spomenutých youtuberov a partnerských strán a môžu dosahovať dĺžku maximálne až 60 minút. Obsah bude možné sledovať buď z klasickej aplikácie Instagram, alebo zo samostatnej IGTV.

Čítajte na: https://www.mojandroid.sk/instagram-igtv-vertikalne-videa/