Ingka Group ohlásila ďalšie kroky v plánoch na transformáciu spoločnosti

Spoločnosť Ingka Group (Ingka Holding B.V a kontrolované subjekty) zrýchľuje svoju transformáciu, zvyšuje investície do nových a existujúcich obchodných domov a centier na spracovanie objednávok, vyvíja nové formáty v centrách miest a zameriava sa na svoju e-commerce platformu, aby lepšie spĺňala požiadavky svojich zákazníkov a stala sa prístupnejšou a dostupnejšou pre ešte viac ľudí. Aby posilnila svoje postavenie do budúcnosti, spoločnosť bude pokračovať v prehodnocovaní všetkých súčastí organizácie.

Nadväzujúc na dlhé roky silného rastu, spoločnosť Ingka Group v rámci transformácie prehodnocuje všetky časti svojej organizácie a zjednodušuje jej fungovanie s cieľom viac sa orientovať na zvyšovanie pridanej hodnoty pre svojich zákazníkov. Výsledkom, ktorý sa očakáva v najbližších dvoch rokoch, je vytvorenie 11 500 nových pracovných pozícií vďaka otvoreniu približne 30 nových kontaktných miest IKEA, investíciám do siete na spracovanie objednávok a do digitalizácie. Zároveň môže dôjsť k zrušeniu 7 500 pozícií spomedzi jej celkovo 160 000 zamestnancov, zameriavajúc sa na globálne oddelenia a organizácie na 30 trhoch.

Jesper Brodin, generálny riaditeľ Ingka Group: „Pokračujeme v silnom raste a výkonnosti. Zároveň si však uvedomujeme, že maloobchodné prostredie prechádza transformáciou v rozsahu a tempom, aké sme doposiaľ nevideli. Keďže sa správanie zákazníkov rapídne mení, investujeme a rozvíjame naše podnikanie tak, aby sme dokázali uspokojovať ich potreby lepšími a novými spôsobmi. Budeme klásť väčší dôraz na zlepšovanie našich existujúcich obchodných domov a usilovať sa využiť príležitosť na obnovu a znovuobjavenie nášho obchodného modelu spôsobom, ktorý čerpá inšpiráciu z našej histórie, kultúry a hodnôt. Naša práca sa riadi našimi hodnotami, ktoré tvoria našu inkluzívnu, otvorenú a férovú firemnú kultúru. V duchu našich hodnôt budeme tiež počas tejto zmeny čo najviac podporovať našich zamestnancov.“

Súčasťou transformácie, ktorou spoločnosť prechádza, je testovanie nového prístupu v podobe predstavenia nových formátov v centrách miest v 30 veľkomestách, ktoré budú doplnkom väčších obchodných domov spoločnosti, a posilňovanie digitalizácie služieb a spracovania objednávok, aby mali zákazníci väčšie možnosti výberu, ktoré vyhovujú ich potrebám a životnému štýlu.

„Vďaka novým formátom predajní, novým mestským lokalitám a lepšej digitálnej ponuke sa v najbližších troch rokoch naše služby stanú pre zákazníkov ešte dostupnejšie a pohodlnejšie.   Znamená to, že budeme schopní s našimi zákazníkmi komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek si vyberú a ponúkať im naše produkty a služby rôznymi kanálmi za ceny, ktoré si môžu dovoliť. Aby to bolo možné, zmeníme spôsob nášho vedenia, práce a organizácie a zameriame sa na rozvoj nových schopností, aby sme v spoločnosti udržali čo najviac talentovaných ľudí. Budeme úzko spolupracovať so všetkými našimi zamestnancami, aby sme ich počas tohto obdobia zmien podporili,“ dodáva Tolga Öncü, maloobchodný riaditeľ Ingka Group.

Dostupnejšia a prístupnejšia IKEA v regióne Česká republika, Maďarsko a Slovensko

IKEA Retail v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku sa v súlade s celkovou transformáciou v skupine Ingka Group zameria najmä na to, aby sa v regióne stala pre svojich zákazníkov prístupnejšou a dostupnejšou. Ambíciou je stať sa naozaj všestranným maloobchodným predajcom v oblasti zariaďovania domácností. V Českej republike, Maďarsku a na Slovensku chce v každom momente zákazníkovi poskytnúť výnimočnú skúsenosť – ísť v ústrety zákazníkovi kdekoľvek a kedykoľvek mu to vyhovuje a pomáhať mu vytvárať lepší každodenný život v domácnosti.

Vidíme, že Česi, Maďari a Slováci majú radi a požadujú viac možností ako nakupovať a častejšie kombinujú návštevu predajne s nákupmi online. Preto im chceme poskytnúť výnimočnú skúsenosť s nakupovaním cez rôzne kanály, aby sme uspokojili ich potreby a očakávania. Snažíme sa takto priblížiť k zákazníkom a uľahčiť im nakupovanie. Zameriame sa viac na cenovú dostupnosť, ktorá je pre nich dôležitá. Naším cieľom je ponúkať široký výber výrobkov na zariadenie domácnosti, ktoré si bude môcť dovoliť všetci, nie len pár. V praxi to znamená nízke ceny výrobkov, ktoré sú kombináciou funkčnosti, kvality, dizajnu a udržateľnosti, čím chce IKEA vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí,” tvrdí Mounia El Hilali, generálna riaditeľka IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko a pokračuje: “Keďže sa časy rýchlo menia, musíme sa rýchlo zmenám aj prispôsobovať. Z tohto dôvodu chceme investovať do nových relevantných služieb, existujúcich predajní, nových kontaktných miest a digitálnych riešení, aby sme zvýšili pohodlie zákazníkov pri nakupovaní. Budeme tiež pokračovať v našej ceste k udržateľnosti vo všetkých oblastiach podnikania v našom regióne.”

V rámci celkovej transformácie, ktorou spoločnosť zjednodušuje svoju organizáciu s cieľom viac sa orientovať na činnosti, ktoré ponúknu zákazníkom pridanú hodnotu, plánuje IKEA Retail v Česku, Maďarsku a na Slovensku počas najbližších dvoch rokov vytvoriť v každej z týchto krajín niekoľko desiatok nových pracovných miest. Zároveň sa 33 pracovných pozícií z celkového počtu 3 233 pracovných pozícií v regióne môže stať nadbytočnými.

Ingka Group, najväčší prevádzkovateľ maloobchodných predajní v rámci franšízového  systému IKEA, vlastní a prevádzkuje 367 obchodných domov IKEA v 30 krajinách. V minulom roku privítalo 160 000 našich zamestnancov 838 mil. návštevníkov v obchodných domoch IKEA a ďalších viac ako 2,35 mld. návštev zaznamenala stránka www.IKEA.com. Celosvetové tržby Ingka Group za finančný rok 2018* dosiahli nárast o 4,7%.

V priebehu finančného roka 2018* obchodný dom IKEA Bratislava navštívilo 1,5 milióna zákazníkov a náš predaj vzrástol o 4,3%. Až 5 % predaja sa pritom uskutočnilo on-line.

Ingka Group Media Relations:

+46 70 993 6376 alebo corporate.communications.gl@ikea.com