HPV vírus ohrozuje ženy aj mužov – chrániť sa môžete očkovaním

Infekcia HPV (Human Papiloma Virus) patrí v dnešnej dobe k najčastejšej sexuálne prenosnej infekcii. Ide o vysoko nákazlivý vírus, preto sa ním počas svojho života infikuje 50 − 80 % žien aj mužov. Vďaka imunitnému systému však u väčšiny z nich infekcia spontánne ustúpi v priebehu niekoľkých mesiacov až 2 rokov. Pokiaľ sa tak nestane, môže HPV infekcia spôsobiť vznik rakoviny krčka maternice alebo kondylómov (genitálnych bradavíc)  u mužov.  Na rakovinu  krčka maternice každoročne u nás ochorie až 600 žien a okolo 200 na toto ochorenie zomiera. V 99% prípadoch je príčinou ochorenia pretrvávajúca HPV infekcia.

„Najúčinnejšou ochranou pred infekciou HPV je v prvom rade prevencia, a to pravidelná účasť na preventívnej gynekologickej prehliadke.  Cytologické vyšetrenie steru z krčka môže infekciu odhaliť už v začiatočnom štádiu. Ďalšou mimoriadne účinnou formou prevencie proti tejto infekcii je očkovanie. Union zdravotná poisťovňa prispieva na očkovanie proti HPV infekcii nad rámec zákona, a to až do výšky 50%,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. V rámci svojho benefitu poskytuje poisťovňa dievčatám vo veku 13 – 15 rokov 50%-ný príspevok na vakcínu SILGARD alebo CERVARIX, chlapcom vo veku 13-15 rokov 50%-ný príspevok na vakcínu SILGARD a 50 %-ný príspevok aj na vakcínu GARDASIL 9 pre dievčatá aj chlapcov vo veku 13 – 15 rokov.

Cieľom očkovania je zabrániť HPV infekcii, ktorá môže byť príčinou vzniku ochorenia.  Tento typ vakcín /profylaktické/ nedokáže zabrániť rozvoju ochorenia u osôb už infikovaných, preto sa očkovanie odporúča vo veku, kedy sa aktívny sexuálny život  nepredpokladá, takže  infikovanie HPV vírusom nie je možné. Zároveň imunitný systém v tomto veku vyprodukuje po aplikácii vakcín  najvyššie hladiny protilátok, ktoré budú  u očkovaných osôb pretrvávať mnoho rokov a chrániť ich pred HPV infekciou.

Union zdravotná poisťovňa patrí dlhodobo k lídrom v ponuke benefitov pre poistencov na našom trhu a aj preto prispieva  aj na rôzne ďalšie nepovinné očkovania rovnako až do výšky 50%. Ide napríklad o očkovania proti chrípke, pneumokokom, ovčím kiahňam, hepatitíde typu A, hepatitíde A+B, meningokokom, či kliešťovej encefalitíde.

Union zdravotná poisťovňa navyše od 1. januára 2019 vráti doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 17 rokov (vrátane), a to v neobmedzenej výške.