Hlavné zmeny a trendy roku 2018

V roku 2018 bude pokračovať trend rastu digitálnej reklamy, a to najmä na úkor tradičnej reklamy v printových médiách. Digitálne video porastie pätkrát rýchlejšie ako televízia a znásobí sa využitie AdBlokátorov. Do popredia sa pri predaji reklamy dostanú first price aukcie a zvýši sa boj proti podvodným sieťach. To je len zlomok predikcií na rok 2018 Davida Bauckmanna zo spoločnosti Imoression Media.

Čítajte na: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/01/hlavni-programaticke-zmeny-a-trendy-v-roce-2018/