Hľadáte alternatívu k Facebooku? Zvážte LinkedIn

Po tom, čo Facebook ohlásil na rok 2018 viaceré zmeny v Newsfeede, začínajú marketéri sociálnych médií zvažovať využívanie iných sociálnych platforiem, ktoré im pomôžu vyrovnať potenciálne poklesy. Jednou z nich by mohla byť aj sociálna sieť LinkedIn. Ako uvádza spoločnosť Digiday, počet komentárov, likes a iných interakcií sa medziročne zvýšili o viac ako 60%.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/looking-for-an-alternative-to-facebook-consider-linkedin/516889/