História digitálneho obsahu

Prvý digitálny fotoaparát vynašla ešte v 70. rokoch spoločnosť Kodak, digitálna fotografia však zaznamenala svoj úspech až v polovici 90. rokov. Dovtedy bol film vo fotoaparátoch stále obľúbený, pretože kvalita digitálnej fotografie zaostávala a problematické bolo aj skladovanie veľkého rozsahu digitálnych fotografií. Portál SociaMediaToday prináša viac o histórii digitálneho obsahu.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/the-history-of-digital-content-infographic