Herečka Eva Kristínová stvárnila na divadelných doskách 80 postáv

Herečka pôsobila na scéne Slovenského národného divadla, v rozhlase i televízii, kde vytvárala herecké kreácie, ktoré sa stali súčasťou zlatého fondu slovenského hereckého umenia. Stvárnila Zuzu Javorová v Ženskom zákone, Zuzku v Statkoch zmätkoch, Evu v Bačovej žene, Lady Macbeth, Kleito v Atlantíde či Gertrúdu v Hamletovi. 5. augusta sa dožila 90 rokov.

Čítajte na: http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/divadlo-hereceka-eva-kristinova-stv/43584-clanok.html