Google začal na seba viac upozorňovať

Google zaktualizoval svoje tlačidlo na domovskej stránke „Skúsim šťastie“ (I´m feeling Lucky). Keď teraz prejdete cez tlačidlo, malo by náhodným striedaním ponúknuť jeden „pocit“ z ôsmich možností. Opakované využitie je na to, aby sa zabránilo oslabovaniu v mysli spotrebiteľa a ich služby viac propagovali.

Zdroj: Hospodárske noviny, 27.8.2012, str. 9