Google spúšťa hlasovú verziu služby Google News pre inteligentné reproduktory a telefóny

Google spája Google News s interaktivitou a hlasovou funkciou Google Assistant. Spoločnosť strávila rok spoluprácou s približne stotridsiatimi vydavateľmi, aby vytvorila prototyp spravodajskej rozhlasovej stanice, ktorú môžu poslucháči kontrolovať používaním hlasu. Hlasovými príkazmi môžu správu preskočiť, zastaviť či vrátiť sa k predchádzajúcej.

Čítajte na: http://www.niemanlab.org/2018/12/google-is-launching-a-voice-driven-version-of-google-news-for-smart-speakers-and-phones/