Google predstavuje nové nástroje na výučbu pre žurnalistické školy

Žurnalistické školy formujú budúcnosť médií tým, že vychovávajú novú generáciu novinárov. Do projektu Google News Initiative je dnes zapojených vyše 200 členov a Google sa momentálne pýši tým, že učiteľom žurnalistických škôl poskytuje inštruktážne nástroje, cez ktoré sa môžu zamerať na otázky novinárskej bezpečnosti, overovania faktov, vyhľadávania či získavania informácií.

Čítajte na: https://medium.com/google-news-lab/the-google-news-initiative-launches-teaching-tools-for-university-network-members