Google oslavuje 20 rokov. Nie je to len vyhľadávač, je to rozšírenie našej mysle

Po 20 rokoch sa produkty spoločnosti Google integrovali do nášho každodenného života. Zmenili štruktúru našej kognitívnej architektúry a naše mysle sa v dôsledku toho rozšírili do virtuálneho priestoru. Nie je to sci-fi, ale dôsledok toho, čo je známe ako „rozšírená myšlienková teória“, široko akceptovaný pohľad na filozofiu, psychológiu a neurovedu.

Čítajte na: http://www.niemanlab.org/2018/09/google-isnt-just-a-search-engine-its-a-literal-extension-of-our-mind/