Google hodnotenie rýchlosti webstránky zvýšila rýchlosť niektorých stránok o 20 %

Spoločnosť Google zaradila v roku 2018 rýchlosť webstránok medzi faktory hodnotenia mobilného vyhľadávania. Aktualizácia ovplyvnila predovšetkým najpomalšie vyhľadávané stránky. Tretina najpomalšie sa načítavajúcich stránok zaznamenala zlepšenie výkonnosti o 15 až 20 %.

Čítajte na: https://www.mediapost.com/publications/article/334125/google-page-speed-ranking-factor-drew-up-to-20-in.html