Google Chrome predstavil nový AdBlocker

Ten bude blokovať nepríjemné a rušivé reklamy, medzi inými napríklad automatické prehrávanie intextových reklám so zvukom, ktoré sa objavujú medzi dvoma odsekmi článku a automaticky sa prehrávajú. Nový AdBlocker by mal zasiahnuť asi 1% vydavateľov.

Čítajte na: https://www.mediapost.com/publications/article/314104/google-1-of-publishers-impacted-by-chrome-ad-blo.html