Globálny index bude známkovať média na základe ich dôveryhodnosti

Zakladatelia projektu chcú hodnotiť médiá po celom svete na základe vopred určených kritérií. Medzi ne patria napríklad určenie krajiny pôvodu, použité technológie, redakčné postupy, ale aj pravidelnosť uverejňovania článkov, ich množstvo na stránke či priemerný vplyv každého článku. Autori indexu sľubujú zverejnenie metodológie, kde svoje postupy vysvetlia presnejšie, aby bolo zrejmé, na základe čoho bude každé médium posudzované.

Čítajte na: http://www.antipropaganda.sk/globalny-dezinformacny-index-bude-znamkovat-media-na-zaklade-ich-doveryhodnosti/