Firma týždňa: Raiffeisen Bank na Slovensku a v zahraničí

Firmou 39. týždňa je banka Raiffeisen Bank International (RBI) a jej slovenské zastúpenie Raiffeisen banka (oficiálny názov Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka). RBI pôsobí vo viacerých krajinách Strednej a Východnej Európy a v Rusku.

23. septembra RBI oznámila, že v roku 2014 po prvý raz vo svojej histórii vykáže stratu, najmä pre krízu na Ukrajine a nepriaznivé zmeny na bankovom trhu v Maďarsku. Maďarská vláda schválila zákon, ktorý bankám prikazuje odškodniť klientov za „neoprávnené“ úverové náklady z minulosti. RBI 22. septembra ohlásila, že neplánuje predať svoju maďarskú dcérsku spoločnosť a očakáva návrat k zisku. 24. septembra médiá priniesli správu, že Maďarská centrálna banka vyčlení zo svojich rezerv 3 mld. eur pre komerčné banky na odškodnenie klientov.

220px-Raiffeisen_Österreich_logo.svg
Logo Raiffeisen Bank

Celkovo za tento týždeň Raiffeisen Bank zaznamenala 35 príspevkov. Analýzu sme rozšírili na celý uplynulý mesiac (26.8. – 25.9.2014), za toto obdobie zaznamenala Raiffeisen Bank 73 príspevkov v sledovaných médiách.

Pozrite si vývoj medializácie banky podľa dní a hodnotiaceho tónu príspevkov:
Graf-1.1

Celková medializácia podľa rôznych kritérií zobrazená podľa počtu príspevkov a mediálneho vplyvu:

Pozn.: Mediálny vplyv je dosah medializácie dohromady vo všetkých médiách na populáciu SR staršiu ako 14 rokov, udáva sa v Gross Rating Points. Jeden GRP zodpovedá 1 % populácie nad 14 rokov, t.j. 47-tisíc ľudí.

Graf-2

Graf-3

Graf-4.1

Graf-5.2

Graf-6.1

Graf-7

Graf-8

Pozn.: Príspevky konkurenčných bánk neboli pretriedené, Raiffeisen Bank áno.

Kľúčové výsledky

Za sledovaný mesiac prevážila ambivalentná medializácia (31 príspevkov, 41 % mediálneho vplyvu). Spôsobil ju najmä veľký počet správ o očakávaných stratách RBI (23 príspevkov). Správy sme vyhodnotili ambivalentne, pretože obsahujú informácie, že ide o prvú stratu banky v histórii a pretože príčiny strát sú externé. Ambivalentne bola vyhodnotená tiež správa „Ruské sankcie by mohli poškodiť rakúske banky“ (prevzatá 6x).

Pozitívne príspevky (12 príspevkov) sa v piatich prípadoch týkali slovenskej Raiffeisen banky, napríklad finančnej podpory divadelného festivalu v Malackách „Zejdeme sa na hambálku“ (tiež téma marketing). Týždenník Trend pozitívne zhodnotil „prehľadné“ úrokové sadzby Raiffeisen Banky pre spotrebné úvery v článku o výpočte úrokového stropu pre spotrebné úvery. Zvyšok pozitívnych príspevkov bol o raste RBI na akciových trhoch. Podiel pozitívnych príspevkov z hľadiska mediálneho vplyvu bol nižší (5 %), pretože vyšli na médiách s relatívne nízkou čítanosťou.

Z tematického hľadiska jednoznačne prevládali korporátne témy a správy o vývoji akciových trhov. O produktoch banky sme zaznamenali iba jeden príspevok v Trende (viď pozitívne príspevky). V príspevkoch o slovenskom zastúpení banky prevládali príspevky v téme marketing (viď pozitívne príspevky).

Z hľadiska pôsobenia banky v jednotlivých krajinách sa najviac medializovalo pôsobenie celej skupiny Raiffeisen Bank International, z konkrétnych krajín potom Rusko, Maďarsko a Ukrajina. Slovenské zastúpenie sa spomína len v 12 príspevkoch. Najväčšiu časť medializácie slovenskej pobočky tvorili správy o podpore kultúrnych podujatí a zmienky o pôsobení banky v SR v správach zo zahraničia.

Z predstaviteľov zaznamenali po jednom príspevku Milada Halová, riaditeľka oddelenia komunikácie a stratégie značky a hovorca Martin Krajniak.

V porovnaní s relevantnou konkurenciou sa Raiffeisen banka umiestnila na treťom mieste po J & T Banke a Sberbank.  Ak by sme pracovali len s príspevkami o slovenskom zastúpení, klesla by Raiffeisen Bank na posledné miesto.

Ak máte záujem o podobné analýzy obráťte sa na Obchodné oddelenie spoločnosti NEWTON Media.