Firma týždňa: Expanzia NAY zaujala na Slovensku aj v Čechách

Analýza vybranej spoločnosti alebo značky, ktorá v tomto týždni zaznamenala zvýšenú medializáciu. Je vypracovaná na základe mediálneho archívu spoločnosti NEWTON Media.

Firmou 21. týždňa roka 2014 (17.5.2014 – 23.5.2014) sa stala sieť predajní elektrospotrebičov NAY a.s., ktorá oznámila, že preberá konkurenčnú sieť ElectroWorld na Slovensku a v Českej republike.

Vďaka tomu spoločnosť zaznamenala 17 príspevkov v slovenských médiách a 20 príspevkov v českých médiách.

Porovnanie medializácie v slovenských a českých médiách

Pozrite si grafické porovnanie rozsahu medializácie v rámci príspevkov medzi českými a slovenskými médiami:

Graf-1_maly
Zdroj: NEWTON Media

Rozsah medializácie v oboch krajinách bol približne rovnaký. Prevažná väčšina medializácie spoločnosti bola v rozsahu celých príspevkov. Dve zmienky o spoločnosti v slovenských médiách sa vyskytli v pna inú tému (účasť tímu NAY a.s, na futbalovom turnaji).

Veľký rozsah medializácie potvrdzujú aj zmienky o názve spoločnosti v nadpisoch. V slovenských médiách ho v nadpise spomenulo všetkých 13 celých príspevkov. V českých médiách bol názov spoločnosti medializovaný „iba“ v 10 z 18 nadpisov, zvyšok hovoril o predaji siete Electro World „Slovákom“. Mimochodom, Electro World sa medializoval v nadpisoch všetkých celých slovenských aj českých príspevkov (13 resp. 18 krát).

Grafické porovnanie medializácie spoločnosti NAY podľa skupín médií v českých a slovenských médiách: 

Graf-2_maly
Zdroj: NEWTON Media

V prípade ČR aj SR mali najväčší podiel na medializácii spoločnosti NAY internetové portály (v SR napr. etrend.sk, aktuality.sk, portály denníkov; v ČR napr. idnes.cz, lidovky.cz, aktualne.cz) nasledované celoštátnymi denníkmi (SR: SME, Pravda, HN; ČR: E15 2x, Lidové noviny 2x, HN). V SR sa spoločnosť medializovala aj v ekonomickom týždenníku Trend, 2x v TASR a v dvoch regionálnych médiách. V ČR sa spoločnosť medializovala aj v Žurnále Českého rozhlasu.

Ak máte záujem o podobné analýzy obráťte sa na Obchodné oddelenie spoločnosti NEWTON Media.