Fake news ako klamstvo alebo sloboda slova?

V diskusii Českého rozhlasu v Liberci debatovi novinári aj odborníci na tému vplyv falošných správ v dnešnom svete. Diskutéri sa zhodli v tom, že seriózne médiá si musia udržať svoje postavenie a dôveru ľudí. Jej základom je nestrannosť, presnosť a nutnosť prezentovať pravdu na základe faktov.

Čítajte na: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fake-news-falesne-zpravy-cesky-rozhlas-plus-debata-liberec_1809051832_ako