Facebook vytvoril „základňu“ na boj proti ovplyvňovaniu volieb

V septembri, pred brazíslkymi a americkými voľbami, vytvoril Facebook v Menlo Park v Californii prvú „základňu“ na boj proti dezinformáciám určeným na ovplyvnenie výsledkov volieb. Cieľom tohto tímu je zoskupiť expertov z celej firmy na jednom mieste, aby mohli odhaliť potenciálne problémy identifikované technológiou facebooku a pružne na ne reagovať v reálnom čase.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/facebook-war-room-social-media-fake-news-politics