Facebook vylepšuje konverzáciu chatbotov

Cieľom, ktorý chce Facebook v blízkej dobe dosiahnuť je, aby chatboti zneli realistickejšie a zároveň boli dostatočne zaujímaví na to, aby s nimi mali ľudia záujem konverzovať. Išpiráciou pre jazyk, ktorým dnes chatboti komunikujú, sú filmové scenáre. Tie však majú so skutočným dialógom len málo spoločné. Riešením by mali byť tisíce častí reálnych dialógov pochádzajúcich z platformy Amazon Mechanical Turk.

Čítajte na: https://newsfeed.cz/facebook-vylepsuje-konverzaci-chatbotu/