Facebook spúšťa web na podporu bezpečnejšieho užívania internetu

Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu spúšťa Facebook nový projekt – webovú stránku facebook.com/Safety/Parents/Conversations, ktorej cieľom je poskytnúť rodičom rady, ako udržať v dnešnej digitálnej dobe svoje deti v bezpečí. Rodičia na nej nájdu odpovede na rôzne otázky, k dispozícii sú pre nich videá či názory odborníkov, akademikov a opinion lídrov vyjadrujúcich s k téme deti a novodobé technológie.

Čítajte na: https://newsroom.fb.com/news/2018/02/safer-internet-day-teaching-children-to-safely-engage-online-and-supporting-parent-conversations/