Facebook prináša ďalšiu novinku: nástroj na rozpoznávanie tvárí

Doplnkový nástroj má názov Face Recogniton a užívateľom umožní lepšie spravovať svoju identitu na sociálnej sieti – umožní im rozpoznať fotky, na ktorých neboli odosielateľom označení. Facebook chce týmito krokmi prispieť k lepšej ochrane súkromia a zabráneniu zneužívania fotiek pri vytváraní falošných profilov.

Čítajte na: https://newsroom.fb.com/news/2017/12/hard-questions-should-i-be-afraid-of-face-recognition-technology/