Facebook nafúkol video metriky o viac ako 900 %

Marketéri, ktorí žalujú spoločnosť Facebook v súvislosti s prehnanými metrikami videa tvrdia, že chyby boli horšie ako sa predpokladalo. Priemerné metriky divákov neboli podľa nich nafúknuté iba o 60 – 80 %, ale až o 150 – 900 %.

Čítajte na: https://www.mediapost.com/publications/article/326652/facebook-inflated-video-metrics-by-up-to-900-mar.html