Experti budú skúmať vplyv sociálnych médií na voľby a demokraciu

Za projektom budú stáť vedci z Harvardu a Stanfordskej univerzity, ktorých úlohou bude skúmať silu internetových platforiem v rámci volieb po celom svete. Získané poznatky by mali napomôcť v boji proti fake news, prispieť k zvýšeniu transparentnosti diania na sociálnych sieťach a ochrane demokracie. Zaujímavosťou je aj fakt, že Facebook nebude mať právomoc zasahovať do publikácií, ktoré výskum prinesie.

Čítajte na: https://feedit.cz/2018/04/09/facebook-podporil-novou-vedeckou-iniciativu-experti-budou-zkoumat-vliv-socialnich-medii-na-volby-a-demokracii/