Európsky parlament sprísňuje pravidlá ochrany súkromia

Poslanci Európskeho parlamentu schválili minulý týždeň nové legislatívne opatrenia, ktoré majú smerovať k väčšej ochrane súkromia osôb v prostredí online médií. Chcú zakázať napríklad používanie tzv. cookie walls, snooping mobilných zariadení, či „sledovanie“ ľudí prostredníctvom verejných hotspot-ov.

Čítajte na: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171016IPR86162/stronger-privacy-rules-for-online-communications