Európski novinári podporili výzvu k ochrane autorského práva

Stovka európskych novinárov podporila výzvu určenú poslancom Európskeho parlamentu, aby v novej smernici o autorskom práve uložili veľkým internetovým platformám povinnosť prepustiť časť svojich finančných ziskov médiám. Internetové platformy totiž odkazujú na novinárske články, fotografie či videá bez platby za autorské práva, čo sa novinárom nepáči. Smernica by mala byť prerokovávaná v polovici septembra.

Čítajte na: https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/evropsti-novinari-podporili-vyzvu-k-ochrane-autorskeho-prava-1350470