Európska komisia nominovala expertov na boj proti falošným správam

Európska komisia nominovala členov pracovnej skupiny, ktorej úlohou je navrhnúť riešenia v boji proti falošným správam. Skupinu tvorí 39 expertov, medzi ktorých sa dostal aj zamestnanec RTVS – odborník na mediálne právo Juraj Polák. Jej členovia by mali skúmať to, čo sú vlastne falošné správy a ako s nimi bojovať, aby nebola narušená sloboda prejavu.

Čítajte na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation