Europe for Creators spúšťa kampaň na podporu autorskej smernice

Zoskupenie občanov, tvorcov a organizácií bojujúcich za podporu smernice o autorskom práce spúšťa iniciatívu a vyzýva širokú a odbornú verejnosť, aby sa aktívne zapojila do debaty. Cieľom kampane je uviesť na pravú mieru dezinformácie, ktoré sa o chystanej smernici šíria, vysvetliť dôležité otázky a poukázať na potrebu hlasovania v prospech smernice.

Čítajte na: http://protext.sk/zprava.php?id=29733