EÚ začala skúmať, či Google nepoškodzuje vyhľadávače služieb

Orgán EÚ pre ochranu hospodárskej súťaže začal vypočúvať konkurentov spoločnosti Google, ktorí prevádzkujú vyhľadávanie miestnych služieb (local search), ako je napríklad Yelp. Snaží sa zistiť, či vyhľadávač nezneužíva svoje dominantné postavenie na trhu vyhľadávania.

Čátajte na: https://www.lupa.cz/aktuality/organ-eu-pro-ochranu-hospodarske-souteze-zacal-zkoumat-zdali-google-neposkozuje-lokalni-vyhledavace/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2018-12-05