EÚ podporila slobodu médií na Balkáne

Európska únia považuje slobodu médií za jednu zo základných zásad fungovania EÚ a aj preto sa rozhodla podporiť nezávislé médiá a mladých potenciálnych žurnalistov na Balkáne. V krajinách chce posilniť mediálnu a digitálnu gramotnosť, investovať do školení a výmenných pobytov v rámci získania novinárskej praxe, podporiť chce udržateľné modely financovania médií a vybudovať kapacity na predchádzanie hrozbám a útokom na novinárov.

Čítajte na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5789_en.htm