EHMK Košice 2013: promo zvíťazilo nad kauzami

Dňa 19.1.2013 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie Európskeho hlavného mesta Košice 2013 (EHMK). Tento deň môžeme považovať za dátum, kedy sa nám opätovne otvorila príležitosť ukázať sa  svetu. V medializácii EHMK doteraz zvíťazilo promo nad kauzami. Ako to však nakoniec dopadne, ukáže čas. Jedno je však isté, z každej chyby sa dá poučiť.

Medan.sk si dal za cieľ zmapovať medializáciu EHMK v slovenských médiách počas januára 2013. Chceli sme zistiť aký bol vývoj medializácie EHMK, na ktorý deň pripadla najvyššia medializácia, či média písali viac všeobecne alebo informovali o kauzách. Ktoré skupiny médií mali najvyšší podiel na medializácii, ktoré naopak najvyšší mediálny vplyv, ktoré médium uverejnilo najviac zmienok o EHMK, a ktorý predstaviteľ projektu a z vedenia mesta bol najviac medializovaný.

Metodika:
Príspevky boli rozdelené do dvoch základných kategórií: promo a kauzy. Do kategórie promo sme zaradili všeobecné zmienky, neutrálne a pozitívne ladené príspevky voči EHMK. Naopak do kategórie kauzy  boli zahrnuté kritické, negatívne a nejednoznačné príspevky voči EHMK.

Celkovo sme o EHMK zaznamenali 667 príspevkov. Z toho boli v titulke príspevku Košice zmienené 250-krát, slovné spojenie Európske hlavné mesto kultúry 14-krát, a skratka EHMK 126-krát. Vývoj medializácie bol od začiatku januára pomerne vyrovnaný. Zlom nastal až v deň pred oficiálnym otvorením EHMK, t.j. 18.1.2013, kedy sme zaznamenali i najvyšší počet uverejnených príspevkov (68). V deň otváracieho ceremoniálu počet publikovaných príspevkov klesol o 12. Od tohto dňa s miernymi výkyvmi postupne klesal, a to až na úroveň hodnôt zo začiatku mesiaca.

kosice-g01

K promu, t.j. pozitívnej a neutrálnej prezentácii EHMK, sme zaznamenali 415 uverejnených príspevkov (62%). O tom, že CNN zaradilo Košice medzi top destinácie roka 2013, informovalo 34 príspevkov. Najviac príspevkov v tejto kategórii pripadlo na 18.1.2013.

Kauzy (negatívne, nejednoznačné príspevky) sa podieľali na celkovej medializácii EHMK 38% (252 príspevkov) – z toho o speváčke Anna Gaja bolo až 92 príspevkov, o skupine výtvarníkov Kassaboys: 31 príspevkov, a o nemeckom týždenníku Der Freitag (Luník IX.): 13 príspevkov. Najvyšší počet príspevkov v kategórii sme evidovali dňa 21.1.2013.

kosice-g02

Najvyšší podiel na medializácii EHMK, t.j. 37%, mali internety, pri ktorých sme evidovali 246 príspevkov. Ich mediálny vplyv bol však iba 8%. Naopak najvyšší mediálny vplyv, t.j. 41%, sme zaznamenali v skupine celoštátnych denníkov. V rámci podielu na medializácii skončili na 2. mieste. Na 3. mieste sa umiestnili regionálne denníky so 125 príspevkami a 10% mediálnym vplyvom. Nasledovala tlačová agentúra Tasr (101 príspevkov, 15% podiel), rozhlas a televízia (49 príspevkov, 7% podiel, 36% mediálny vplyv), týždenníky a časopisy (13 príspevkov, 2% podiel, 5% mediálny vplyv) a napokon ekonomické tituly (4 príspevky, 1% podiel).

kosice-g03

Sme.sk priniesol najviac príspevkov o EHMK (107, z toho promo: 55, kauzy: 52), na 2. mieste skončila Tasr (101, z toho promo: 93, kauzy: 8), a na 3. mieste KORZÁR, košický denník (75, z toho promo: 46, kauzy: 29). Najviac príspevkov v kategórii promo uverejnila teda Tasr, naopak najviac príspevkov v kategórii kauzy portál sme.sk.

kosice-g04

Najmedializovanejším predstaviteľom projektu EHMK bol riaditeľ Ján Sudzina (120 príspevkov), naopak z predstaviteľov mesta Košice to bol primátor Richard Raši (118 príspevkov), ktorý v celkovom porovnaní medializácie predstaviteľov skončil na druhom mieste.

kosice-g05

V kategórii kauzy média okrem uvedeného informovali napr. o:

– netransparetnosť v prerozdeľovani verejných zdrojov;
–  zasahovanie politikov do organizácie projektu;
– meškanie v realizácii niektorých kľúčových projektov;
– predpovede o nezdare celého projektu;
– kritika realizácie projektu, investičných zámerov a roztržitého priebehu;
– dramaturgia bez konceptu a vyváženej kvality;
– kritika vyjadrení riaditeľa Jána Sudzinu (Anna Gaja ako marketingový ťah);
– špekulácie o platenej inzercii;
– nedostatok informácii pre turistov, neskoré uverejnenie programu a nasadenie anglickej verzie stránky projektu;
– chýbajúce nízkonákladové ubytovanie európskeho štandardu, nízkonákladové letecké spojenie a vlakové spojenie  s Európou;
– nízky počet incomingových cestovných kancelárií, predávajúcich Východné Slovensko, a pod.