E. Tabery kritizuje formát predvolebných debát

Erik Tabery z českého Respektu kritizuje formát predvolebných debát, v ktorých sú v podstate iba politici, ktorí si hovoria, čo chcú. Chýbajú analýzy, rozbory, interpretácie, a to či už jednotlivých aktérov, prípadne programov či doterajšieho vládnutia. Formát debát sa podľa neho spolieha väčšinou na to, že politici sa budú korigovať sami medzi sebou, k čomu, samozrejme, nedochádza.

Čítajte na: https://www.respekt.cz/udalosti/2017-10-17/10-08-00