E. Chmelár: VÚC sú len „prietokovým ohrievačom peňazí“

Analýza diskusií za 43. týždeň vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Jej základom je meranie času vystupujúcich.

Politický analytik Eduard Chmelár navštívil minulý týždeň diskusnú reláciu V politike, v ktorej rečnil takmer 40 minút. Z ponuky hostí programu Braňo Závodský Naživo sme vybrali rozhovor s Denisou Sakovou (nom. Smer-SD).

Televízna diskusia V politike na TA3 bola minulý týždeň rozdelená do viacerých blokov. Hoci jej názov indikuje, že hosťami relácie budú prevažne politickí predstavitelia, väčší priestor tentokrát patril „nepolitikom“, resp. odborníkom, ktorí mali na divákov pôsobiť odbornými a nezaujatými argumentmi.

V dvoch z celkových troch blokov relácie diskutoval Eduard Chmelár. Hoci spoločnosť ho cez médiá vníma prevažne ako politického analytika, musíme pripomenúť aj jeho niekdajšie politické ambície, a to kandidatúru do Európskeho parlamentu či snahu o založenie politických strán 99% a SEN. A to z dôvodu, že hoci bol na obrazovke TA3 otitulkovaný ako politický analytik, v debate pre občanov tlmočil viaceré subjektívne posolstvá, medzi inými napríklad:

„Z hľadiska výkonu moci tam nejde o nič (voľby do VÚC. Pozn. red.) a občania to cítia. Môžete im donekonečna vysvetľovať, aké je to pre nich dôležité, ako sa budú budovať cesty a opravovať strechy škôl. Ale toto majú ľudia voliť?“

alebo

„Vy ste nazvali VÚC-ky servisnými útvarmi, ja ich volám prietokový ohrievač peňazí, pretože k nim idú nejaké peniaze z centrály a oni ich rozdeľujú ďalej…Toto podľa mňa nemá význam.“

Svojou rétorikou sa tak viac približoval k politikom využívajúcim diskusný priestor na prezentáciu vlastnej agendy namiesto nezávislého politického komentovania, kvôli ktorému bol bezpochyby do debaty prizvaný. Za zmienku stojí aj celkový dojem z diskusie, ktorý, aj vďaka citáciám Eduarda Chmelára, vzbudzoval dojem, že voľby do VÚC nemajú žiadny význam. Divák bol podľa nášho názoru nepriamo, mierou kritických výrokov k zmyslu samotných volieb, odrádzaný prísť v župných voľbách vyjadriť svoj názor.

Viac v interaktívnej infografike:

Údaje v grafoch sú zobrazené ako h/m/s. Súčet hodnôt nevyjadruje celú dĺžku relácie, pretože uvádzame len hostí a moderátorov, nie reportážne vstupy. Meranie času výrazne ovplyvňuje skákanie diskutérov do reči a iné ruchy.

Prečítajte si aj príspevky na demagog.sk, ktorý skúma pravdivosť výrokov v politických diskusiách.