Duel predvianočnej inzercie: Emma vs. Eva

Vianoce sú čoskoro za dverami a reklama číha doslova na každom kroku. Medan.sk si dal preto za cieľ zmonitorovať inzerciu v ženských lifestylových časopisoch Emma a Eva. Konkrétne 12. číslo.

Chceli sme zistiť:

– Ktorý časopis uverejnil viac inzercie?
– Ktoré formáty inzercie boli v časopisoch najviac zastúpené?
– Ktorý časopis viedol v počte inzerovaných segmentov, a ktorý segment mal najpočetnejšie zastúpenie?
– Ktorá značka uverejnila v daných tituloch najviac inzercie?

Eva viedla v počte uverejnenej inzercie (76), a to i napriek nižšiemu počtu strán titulu (194). V Emme (204 strán) sme zaznamenali 61 inzertných príspevkov.

Oba časopisy venovali inzercii pomerne rovnaký počet celých strán (Emma: 43, Eva: 42) a dvojstrán (obe po 2). Eva však ponúkla viac ½ strán (11) ako Emma (7), a rovnako i ďalšie inzertné formáty, a to 1/4 (3) a 1/8 strany (9).

V Emme bol najviac zastúpený formát celostranovej inzercie, na druhom mieste sa umiestnil formát 1/3 strany (9) a na treťom mieste skončil formát ½ strany (7). V Eve inzerenti najviac komunikovali rovnako na celostranovom formáte, nasledoval ½ stranový (11) a napokon 1/3 a 1/8 formát inzercie (obe po 9 inzerátov).

V Eve aj Emme bola najčastejšie inzerovaná kozmetika. Tento segment mal v Eve 17, Emme 15 inzercií. Eva mala najrozmanitejšiu inzerciu, nakoľko u nej inzerovalo 26 segmentov.

Nové bratislavské nákupné centrum Central malo u oboch skúmaných titulov najviac inzercie.  I keď iba na 1/3 formáte, ale roztrúsenom na viacerých stranách. Nášmu oku to teda neuniklo, a pravdepodobne ani dievčatám, ktoré si už isto brúsia zúbky na vianočné darčeky.

Prehľad publikovanej inzercie v časopise Emma (12/2012) podľa značiek

Prehľad publikovanej inzercie v časopise Eva (12/2012) podľa značiek

Metodika:

Za nerelevantné boli považované PR články a inzercie na iné tituly z portfólia vydavateľstva, alebo ich vlastné podnikateľské aktivity. Nakoľko niektoré značky pôsobia vo viacerých segmentoch, základným pravidlom na zaradenie do konkrétneho segmentu bola kategória samotného inzerovaného produktu/služby. Niektoré inzercie boli spoločnou inzerciou viacerých značiek (podpora predaja).