Duel inzercie: TREND vs. .týždeň

Pre prvý duel inzercie v roku 2014 sme vybrali dva mienkotvorné týždenníky Trend a .týždeň. Ktorý titul obsahoval viac inzercie? Medan.sk ponúka odpoveď.

U oboch periodík sme sledovali inzerciu v štyroch najnovších vydaniach (.týždeň 19-22/2014; TREND 18-21/2014).

Všetky sledované vydania TRENDu vyšli na 68 stranách, taký bol teda aj priemer.

68 strán mali aj tri vydania .týždňa, vydanie 21/2014 (76 strán) zvýšilo priemerný počet strán časopisu za sledované obdobie na 70.

Výsledky:

Na jedno vydanie TRENDu vychádza v priemere 12,8 inzertných strán z toho 8,5 strán ako celostranová inzercia.

Na jedno vydanie .týždňa vychádza  priemerne 9,9 inzertných strán  z toho 7,5 ako celostranová inzercia.

Na podiel aj počet strán teda mierne viac inzercie prináša týždenník TREND.

Graf0

Počet a podiel strán inzercie podľa sledovaných vydaní:

Trend
Vydanie18/201419/201420/201521/2015Priemer
Počet strán6868686868
Strán inzercie12.313.113.212.712.8
Podiel18,1 % 19,3 %19,3 %18,6 %18,8 %
Týždeň
Vydanie19/201420/201521/201522/2015Priemer
Počet strán6868766870
Strán inzercie8.99.512.299.9
Podiel13,2 %14,0 %16,1 %13,2 %14,1 %

Pozrite si tiež grafy podielu inzercie podľa čísla strany:

Graf3

Graf2

Metodika:

Inzertné stránky boli tie, ktoré boli označené ako inzercia.Zaraďovali sme aj  inzerciu na predplatné skúmaného titulu, inzerciu na aktivity skúmaného titulu (napr. konferencie)  a PR články.