Duel inzercie: Nový Čas vs. Plus jeden deň

Medan.sk sa dnes (2.10.2012) pozrel na objem inzercie v bulvárnych denníkoch: Nový Čas a Plus jeden deň. Zrátali sme koľko strán oba denníky venovali inzercii a koľko spravodajstvu. Nameranú plochu inzercie sme zaokrúhlili na 1/4 strany.

Nový Čas dnes vyšiel na 40 stranách. Plus jeden deň na 28. Inzertných strán mal Nový Čas 6,75 a Plus jeden deň 3,75. Aj v pomerných hodnotách mal viac inzercie Nový Čas (17 %) ako Plus jeden deň (13 %). Nový Čas tak ponúkol viac strán obsahu, ale i inzercie.

V Novom Čase vyšli dva celostranové inzercie (Orange, titul Geo). Plus jeden deň mal jednu celostranovú inzerciu (Orange). Zoznam zvyšných inzerentov uvádzame v tabuľke.