Dôveryhodnosť sociálnych médií a žurnalistika

S nástupom mobilnej technológie a expanziou sociálnych sietí dochádza k tomu, že sociálne média začínajú slúžiť ako primárne zdroje informácií. Sú ale informácie z nich dôveryhodné? Web schools.com nedávno spracoval zaujímavú infografiku, pomocou ktorej sa snažil zobraziť, ako sociálne média ovplyvňujú žurnalistiku a aký majú vplyv na širokú populáciu. Z infografiky vyplýva, že v americkej spoločnosti sú sociálne média tretím najdôležitejším zdrojom informácií (27,8 %). Na prvom mieste sa nachádza televízia (59,5 %) a na druhom noviny (28,8 %). Na štvrtom mieste sa umiestnilo rádio (18,8 %) a napokon iné tlačené zdroje (6 %). Najsilnejším zdrojom z radu sociálnych médií je Facebook (59,5 %), nasleduje Twitter (19,9 %) a YouTube (12,7 %). Na to, aký majú vplyv sociálne média na konzumáciu spravodajstva, nepanuje zhoda. Prednosťou sociálnych médií pre ich využitie v žurnalistike je to, že sú extrémne rýchle. Nevýhodou naopak môže byť ich nepresnosť a faktické zavádzanie. Rýchlosť teda neznamená vždy faktickosť. Preto je dôležité overiť si fakty i z dôveryhodných spravodajských zdrojov.

zdroj: mediaguru.cz