Dôverujte mi, som žurnalista!

V nedávno realizovanom prieskume, uskutočnenom spoločnosťou Pew v 38 krajinách, sa pýtali, či občania štátov veria, že spravodajské médiá spravodlivo zastupujú názory politických strán. Vo všetkých, okrem dvoch, ľudia, ktorí podporovali súčasnú vládu, vyjadrili svoj priaznivejší postoj voči tlači. Tento model nie je prekvapujúci v autoritatívnych štátoch, ktorých lídri často nútia médiá, aby vytvárali priateľské prostredie, ktoré vyhovuje podporovateľom týchto režimov.

Čítajte na: https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2018/01/daily-chart-7