Dôvera Američanov v médiá narastá

Dlhoročný neustály pokles dôvery Američanov v tlačové médiá sa skončil. Od minulého roka médiám dôveruje viac Američanov, najmä svojim miestnym spravodajským zdrojom. Nový prieskum Poynter Media Trust Survey ukázal, že 76 percent Američanov v celom politickom spektre má „veľkú“ alebo „priemernú“ dôveru vo svoje lokálne televízne spravodajstvá a 73 percent dôveruje lokálnym novinám.

Čítajte na: https://www.poynter.org/news/finally-some-good-news-trust-news-especially-local-media