Doslova na Dvojke

RTVS uvádza novú dynamickú diskusnú reláciu „Doslova“ vysielanú naživo za prítomnosti publika, zohravajúceho úlohu zainteresovaného spoločenstva, ktoré sa vie prostredníctvom svojich „hovorcov“ k téme jasne vyjadriť. Relácia by mala otvárať vážne občianske a spoločenské témy, ktoré by mali vychádzať z občianskej a investigatívnej publicistiky formátov „Občan za dverami“ a „Reportéri“. Tie tému uvedú do pozornosti a pripravia priestor na diskusiu. Toto nastavenie relácie je jedným z rozdielov oproti predchádzajúcim formátom. Relácia štartuje od 4. septembra 2012, približne o 22:00 hod. na Dvojke. Moderátori: Andrea Paulínyová a Richard Dírer

Zdroj: rtvs.sk