Dopad LOH Londýn 2012 na britské regionálne tituly

Britský novinový vydavateľ Johnston Press, ktorý má v portfóliu asi 250 regionálnych titulov, uviedol, že počas LOH Londýn 2012 poklesli jeho príjmy o 15 %. Vypovedá o tom ekonomický prehľad za obdobie od 30. júna 2012. Veľká časť reklamy sa zamerala na olympíjsky Londýn, a britské regionálne média zostali stranou.

Zdroj: guardian.co.uk