Digitálny rozhlas vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku počúva rozhlas 2,4 milióna obyvateľov z necelých 8 miliónov. Švajčiarsko je tak jednou z krajín, ktorá slúži ako ukážkový príklad pre ostatnú časť Európy. Môže ponúknuť všetko, čo ostatným krajinám chýba: široká škála rozhlasových programov, kvalitný zvuk, bezplatný príjem, ľahké použitie a v blízkej budúcnosti i množstvo atraktívnych doplnkových služieb. Vo Švajčiarsku je k dispozícii asi 200 rozhlasových prijímačov od 50 rôznych výrobcov.

Zdroj: digizone.cz