Digitalizácia rádií v ČR

Zástupcovia Českých Radiokomunikací sa na svojom zasadnutí minulý týždeň zhodli, že digitalizácia rádií je jednou zo základných podmienok ďalšieho rozvoja pozemného rozhlasového vysielania. Bez neho totiž dochádza k poklesu počúvanosti ako i k poklesu výnosov z reklamy.

Zdroj: mam.ihned.cz