Demografická štruktúra 24 najväčších sociálnych sietí

Jindřich Lauschmann na tyinternety.cz predstavil výsledky štúdie od Royal Pingdom, ktorej cieľom bolo zistiť demografickú štruktúru 24 najväčších sociálnych sietí podľa pohlavia a veku. Medzi rôznymi sieťami sú pomerne veľké rozdiely v závislosti od toho, na aký účel slúžia. Najnižší vekový priemer má DeviantART, navyšší naopak LinkedIn. Najviac žien je na Pintereste, naopak najväčší podiel mužov je na službe Slashdot.

Zdroj: tyinternety.cz