ČT zverejnila podmienky na získanie satelitnej karty bez servisného poplatku

Česká televízia sa ako jediná vyjadrila proti zavedeniu servisného poplatku u operátorov CS Link a Skylink. Ich vlastník, skupina M77, im vyhovel zriadením bezplatnej špeciálnej Karty ČT. O Kartu ČT môže požiadať každý divák, ktorý platí koncesionárske poplatky alebo je zo zákonných dôvodov oslobodený od platenia televíznych poplatkov a zároveň prijíma satelitné vysielanie prostredníctvom štandartných kariet CS Link a Skylink.

Zdroj: digizone.cz