ČT si nechá po prvýkrát externe skontrolovať hospodárenie

Vedenie ČT si historicky po prvýkrát nechá skontrolovať svoje hospodárenie externe. Vyhlási preto výberové konanie na dodávateľa štatutárneho auditu účtovnej uzávierky a hospodárenia ČT. Predpokladaná cena zákazky je 5,325 miliónov Kč ročně.

Zdroj: mediar.cz