ČT bude mať novú Divácku radu. Pozvánku dostalo 60 osobností

Tento týždeň sa konalo prvé stretnutie Diváckej rady, novonavrhnutého poradného orgánu Českej televízie. S návrhom vytvorenia takéhoto orgánu prišiel riaditeľ ČT Petr Dvořák, ktorý ním chce posilniť spätnú väzbu s verejnosťou a vytvoriť priestor na verejnú diskusiu o programovom smerovaní verejnoprávnej televízie.

Čítajte na: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=8400