ČRo získal od verného poslucháča vzácnu koncesiu z roku 1926

V 20. rokoch minulého storočia mohli vlastniť rádioprijímač len bohatí ľudia s čistým registrom – advokáti, lekárnici, továrnici či bankári. Koncesie v Československu, ktoré boli pre bežného obyvateľa veľmi drahé, udeľovalo Ministerstvo pôšt a telegrafov. A práve jeden z takých vzácnych kúskov po svojom starom otcovi daroval verný poslucháčov Jan März Českému rozhlasu.

Čítajte na: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/koncese-ceskoslovensky-rozhlas-1926-dar-vystaveni-prijimac_1806070630_pla