ČRo vysielal v sobotu ráno porno, sťažujú sa diváci

Český rozhlas Vltava čelí kritike kvôli programu vysielanému vo víkendových dopoludňajších hodinách, ktorý bol podľa niektorých divákov pohoršujúci. V programe Ahoj! aneb na počátku byla voda, ktorý je hudobno-literárnou kolážou, bola odvysielaná pasáž z knihy Linie krásy od britského spisovateľa Alana Hollinghursta, ktorú diváci označili za „oplzlú“. Šéfredaktor stanice Petr Fischer argumentuje tým, že kniha získala množstvo ocenení a celosvetový úspech.

Čítajte na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhlas-vysilal-v-sobotu-rano-porno-stezuji-si-posluchaci-jd/